A Tarot beavatási útja

A NAGYARKÁNUM lapjai a sorsszerű, nem az általunk befolyásolt helyzetekre, útelágazásokra, döntésekre, lehetőségre hívja el a figyelmet.


Belső erők lapjai
Ezek a kártyák a belső, valódi lényegünkkel vannak kapcsolatba. Elsősorban az adottságainkról beszél. Igyekszünk a harmónia megteremtésére. Akkor bukkannak fel, ha a személyiségünkre kérdezünk rá, illetve a felvetett probléma megoldásában gyökerezik a valódi boldogságunk.

Mások iránti felelősség
Azokról az erőkről szolnak, melyek útját állják a meggondolatlan cselekedeteknek, vagy éppen túlzottan elővigyázatossá tesz minket. Általában akkor bukkannak fel ezek a kártyák, amikor mások igen erős befolyással vannak ránk.

A mindennapi élet lapjai
Az emberi kapcsolatokról szól a sorsunk alakulásáról. Többnyire akkor jelennek meg, amikor a külső erők befolyásolják inkább az életünk alakulását.

A sors lapjai
A dolgok végkimenetelét befolyásolhatjuk azáltal, hogy reagálunk az eseményekre, vagy sodródunk ahelyett, hogy harcolnánk a jelennel.

A valóság lapjai
Amelyek tényleges létező dolgokról beszélnek. Azokra az elvesztett és lezárult dolgokra tekint, amelyekkel szembe kell néznünk, ha szeretnénk valami újba kezdeni, valamint azokra az áldozatokra utal, melyeket meg kell hoznunk a hosszú távú győzelem érdekében.

Világosság és sötétség lapjai
Segít megmagyarázni természetünk mind negatív, mind pozitív oldalát. Ha képesek vagyunk a sötétséget is elfogadni, akkor ebből is meríthetünk erőt álmaink megvalósításához. Arra figyelmeztet, hogy nem kell minden esetben visszamenni a kezdetekhez, hanem innen induljunk tiszta lappal.

Az álmok és tettek lapjai
Az értelemet és a megérzést képviselik. Természetünk két oldalának összhangba kerülése és egyesülése a cél.

Az előrejelzés lapjai
Összefogja az utazás minden szálát. A Világ jelenti a látómező kitágulását, melyen a Bolond megindult a történet legelején. Az ismeretlen dolgok birodalmából megérkeztünk az ismert birodalomba