A Tarot számok jelentése I.

HATOS

A Vénusz uralma alatt áll. Békéről, harmóniáról beszél. A dolgok a vártnál jobban alakulnak, de felhívja a figyelmet az ábrándozásokra is. A belső békénk iránti igényünket is kifejezi. Ezek nem csak a valós, hanem az általunk igényelt dolgokat is jelenthetik. 

HETES

A tapasztalatunk révén megszerezett tudásunkkal kapcsolatos bölcsességet jelenti. Felhívja a figyelmet, hogy jóval többre vágyunk, mint az anyagi sikerre. A hetesnek többet jelent a hatalom, mint a pénz. Utalhat illúziókra, fantáziákra.

NYOLCAS

Az akadályok legyűréséről beszél. Ezek a pozitív változások lapjai., melyek a Szaturnusz uralkodása alatt állnak. A Szaturnusz a karma őre, a törvény őre, az idő őre, a nagy tanító bolygó. Tele vannak energiával, új ismeretek elsajátításával. Vegyük észre a nyolcasban a végtelen jelét. Jó probléma megoldás és vezetői készségek.

KILENCES

A cselekvésről, bátorságról a sikerhez vezető állhatatosságról szolnak. Önbizalmat hirdetnek, függetlenséget, vagy negatív értelemben elszigetelődést. Ezek a rendkívüli erőfeszítések lapjai, önállóságról és tökéletesség eléréséről beszélnek. 

TÍZES

Küzdelem lapjai, melynek célja a tökéletesség elérése, valaminek a lezárása, új kezdetek, új remények fuvallata. A Plútó uralja. Kizár minden felesleget az életünkből. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy minden mozgásban van. A cél elérése után már látjuk a következő tennivalókat, az új irányt.

A Tarot számok jelentése

October 8, 2020

A Tarot beavatási útja

October 8, 2020