A víz elem tulajdonságai

A víz elem titokzatosságot reprezentál. Megtévesztő a viselkedése, mert kifelé nyugalmat mutat, de belül vihar dúl és jellemző rá még az öntörvényűség is. A víznek mindig hódító jellege van, mindent birtokba akar venni. Semmi nem tudja eltéríteni a céljától. Soha nem támad, de mindig ő nyeri a csatát. 

Ha nincs víz érzelmi szárazság lép fel, mindig szüksége van valakire, aki utat mutat neki. Az ösztöneire hallgat, közel áll hozzá minden, ami nem észszerű és ami megmagyarázhatatlan, ami mágikus. Mindig csatát nyer, mert szokták is mondani lassú víz, partot mos. Általában az engedékenységével hódit.

A víz a földdel van jóba, mert az segít utat keresni neki. Ha tűzzel találkozik az pillanatnyi nyereséget hoz, miért is? Mert a víz a tűzzel találkozva gőzzé alakul, de aztán víz formájában visszaesik a földre.

A víz

February 17, 2021

Az energiahiányos víz elem

February 23, 2021