Érmék Királya

Az Érmék Királya, ha megérkezik kinyílik a bőségszaru, mert ő az, aki tud vagyont csinálni. Nincsenek anyagi gondjai, jó befektető, jól forgatja a pénzt. Döntéseit mindig a racionalitás irányítja.

Vezetésre, döntésre született, ő a családfő szilárd értékekkel. Kétségtelen, hogy uralja a háza népét, utasításai pontosak, gyakorlatiasok, lényegre törőek. Szereti a földet, a természetet, az élet anyagi oldala érdekli igazán, a kezében minden arannyá válik. Megbízható, hűséges típus. Ha a kártya előkerül jelezhet családalapítási szándékot is.

Kedvező státuszban: anyagi biztonság, szereti a luxust, világi élvezetek, tartós párkapcsolat, megbízhatóság, hűség, befolyásos támogató

Kedvezőtlen státuszban: érdektől vezérelt törtető, kényelemszerető naplopó, korrupció, romlottság, gőgös kapzsi ember, élvhajhász, a túlzások embere, akadályokat jelöl a hivatásban, szereti fitogtatni a vagyonát.

Kardok Királya

August 3, 2021

Online jóslás

August 12, 2021