Kelyhek Kettes

A Kelyhek Kettes érzelmileg megalapozott kapcsolatot mutat, melyben az együttműködés és a megértés van jelen. Kölcsönös bizalom, meghittség, de veszekedés utáni kibékülést is jelent. Vegyük észre a lapon Hermész kígyós botját a caduceus botot, mely jelen esetben a természet gyógyító erejét, az öngyógyítást is jelöli. A bot tetején feltűnik Márk evangélista szárnyas oroszlánja, mely az emberi sorsok kovácsának állata. A Kelyhek Kettes jelölhet még egyesülést, együttműködést, csapatmunkát is. Az első látásra szerelem kártyája, szárnyaló szenvedéllyel. De megjátszott szerelemet is jelölhet a mellette lévő lapok mutatni fogják. Ne feledjük, hogy a kettes az kettősség, kétarcúság mutatószáma is lehet.

Kedvező státuszban: erők egyesítése, vonzalom, vigasz, belső harmónia, új üzleti kapcsolat, új szerelem, új barátság, a kettő alkot egyet, eljegyzés, esküvő, kölcsönös bizalom

Kedvezőtlen státuszban: kétarcúság, felesleges segíteni akarás, érzelmi bizonytalanság, elhidegülés, egyoldalú kapcsolat, veszekedés mely ritkán vezet szakításhoz, a két fél nem mer egymáshoz közelíteni

Botok Kettes

October 17, 2021

Kardok Kettes

October 19, 2021