Kelyhek Nyolcas

Amikor, a kelyhek nyolcas megjelenik akkor eddigi életünket hátrahagyva, önként távozunk a szituációból. Ez lehet egy hosszú házasság vége is. Beletörődéssel fáradt lélekkel útnak indulunk. A feleslegesség érzése, ami áthatja a lapot. Mutathat belefásultságot a munkába, a siker már nem minden, amit elért értékét veszíti és hirtelen elege lesz az egészből, új utat keres. Csak úgy tudja megőrizni önmagát és a lelki békéjét, ha önkéntesen tovább lép. Döntő változást hoz a kelyhes nyolcas egy számunkra fontos kapcsolat a végéhez közeledik.

Kedvező státuszban: haladást segítő intuíció, a helyzethez támogatást kap, egy olyan dolog, aminek túl nagy jelentőséget tulajdonítottunk, de valójában csak csekély jelentőséggel bír, az érzelem segít túljutni a nehézségeken

Kedvezőtlen státuszban: szomorúság, mélabú, a házasságban az egyetértés hiánya, szakítás, depresszió, holtpont, elégedetlenség, csökönyösség, makacsság, egy titkos viszony vége, korlátozás, érzelmi gátlás, beletörődés, rezignáltság

Botok Nyolcas

February 7, 2022

Kardok nyolcas

February 9, 2022