Nagy Arkánum – az emberiség ősrégi szimbólumai

C. G. Jung svájci pszichológus az emberiség ősrégi szimbólumait archetípusoknak nevezi. Ezek a tarot-ban a Nagy Arkánum 22 kártyalapjával kerülnek bemutatásra, amik úgyszintén ősminták vagy meghatározott rendben elhelyezett motívumok és indítékok.

Rejtetten vannak jelen tudatos viselkedésünkben, és függetlenek akaratunktól. Ezek lelkünk legmélyebb rétegeiben rejtőző őseink örökségei, melyek az emberiséggel párhuzamosan fejlődtek. Bennük találjuk meg az egyesítő emberi alapelveket, melyek mindannyiunkban közösek.

Az archetípusok összessége alkotja a kollektív tudatalatti tartalmát. Az archetípusok az egész emberiség számára egyformák. ezek meghatározott elképzelések és ideálok potenciáljai, melyek csak egy meghatározott ember életében és meghatározott szituációkban gyűjtenek erőt, és öltenek konkrét formát. azonban hihetetlenül nagy erejük van. tudatunk általuk legtöbbször bűvöletbe esik, és alárendeltjévé válik. Az archetípusok felkeltik figyelmünket, kieszközölik azt és arra kényszerítenek minket, hogy foglalkozzunk velük.
A kollektív tudattalant alkotó archetípusok összessége C. G. Jung svájci pszichológus számára mindenfajta emberi psziché rejtett lehetőségének summáját jelenti, ami mérhetetlen, kimeríthetetlen tárháza az Isten, az ember és a kozmosz közötti tudás legmélyebb összefüggéseinek. ennek az anyagnak a saját pszichében történő leleplezése életre kelti azt, és a tudatba történő beépülése nem jelent kevesebbet, mint az egyén magányosságának megzavarását és besorolását az örökkévaló történések folyamatába.

Jung úgyszintén beazonosítja az alapvető archetípusokat, ezek például

az Árnyék (ördög),

Anima (Császárnő, Papnő),

Animus (Császár, Főpap),

Belső Én (Világ),

Szélhámos-Kókler (Bolond, Kókler),

Hős (Hintó),

Isteni gyermek (Nap),

Kéreg-Szűz (Papnő) és

Bölcs öregember (Főpap)

A Tarot neve

October 7, 2020