Udvari lapok

Csak egy gyors áttekintés miről is szólnak az udvari lapok.  Király, királynő, lovag, apród. Vagyis egy királyi udvar főnöke, a főnök felesége, középvezető és a beosztott.

Királyok: Közvetítő és egységesítő szerepük van, ők adnak ösztönzést, de parancsolnak is. A király mindig a népéért kell dolgozzon. A fontos ember.

Királynők: Ők képviselik a megértést, a szeretetet és tudnak szelídíteni. A király mellett ők a ragyogás, az egyensúly, a hagyományokat képviselik. A háttérből tanácsot adnak, jót és rosszat egyaránt.

Lovagok: Büszkék, hírnökök, megküzdenek az ellenséggel. A lovag az erőtől duzzadó fiatalembert képviseli. Valamit már elért, de még fölötte is vannak. Nemes célok, lovagias udvarlók, ők fogják majd a szeretőt is jelölni.

Apródok: Vonatkozhat helyzetre, ekkor valaminek a kezdetét jelöli. Ha személyként jelenik meg lehet nő, férfi és gyermek is. Mindig alárendelt szerepben van.

Lelki tanácsadás

July 1, 2021